Jollibee Co.opmart Trà Vinh – Phường 6

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 599 Nguyễn Đáng, Khóm 3, Trà Vinh, Phường 6, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 0294 3867 000
Trang web http://www.jollibee.com.vn/
Tọa độ 99.238.515, 1.063.407.885

 


Địa chỉ Jollibee Co.opmart Trà Vinh ở đâu?

599 Nguyễn Đáng, Khóm 3, Trà Vinh, Phường 6, Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của Jollibee Co.opmart Trà Vinh như thế nào?

Giờ làm việc của Jollibee Co.opmart Trà Vinh là: Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00]

Jollibee Co.opmart Trà Vinh có website không?

Địa chỉ trang web của Jollibee Co.opmart Trà Vinh là: http://www.jollibee.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Jollibee Buôn Ma Thuột - Thắng Lợi