Khách Sạn 36 – Vĩnh Lạc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 91-93-95 Văn Cao, Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang 920000, Việt Nam
Số điện thoại 094 586 29 90
Trang web
Tọa độ 9.984.954.499.999.990, 1.050.914.055

 


Địa chỉ Khách Sạn 36 ở đâu?

91-93-95 Văn Cao, Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang 920000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn 36 như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn 36 là:

Khách Sạn 36 có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn 36 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Đông Anh - Phường 5