Khách Sạn Ban Mê – Phường 3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 73/16D Phó Cơ Điều, Phường 3, Vĩnh Long, 85000, Việt Nam
Số điện thoại 093 950 00 25
Trang web
Tọa độ 10.234.949.199.999.900, 1.059.700.896

 


Địa chỉ Khách Sạn Ban Mê ở đâu?

73/16D Phó Cơ Điều, Phường 3, Vĩnh Long, 85000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Ban Mê như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Ban Mê là:

Khách Sạn Ban Mê có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Ban Mê là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Sao Mai Hotel - Hòa Hợp