Khách sạn Châu Thành – Mỹ Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Mười Sáu Tháng Tư, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 094 444 25 11
Trang web
Tọa độ 11.563.618.799.999.900, 1.090.188.505

 


Địa chỉ Khách sạn Châu Thành ở đâu?

Mười Sáu Tháng Tư, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Châu Thành như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Châu Thành là:

Khách sạn Châu Thành có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Châu Thành là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Sài Gòn Rạch Giá - P. An Hoà