Khách sạn Duy Tân Vinh (Duy Tân Vinh Hotel) – khối 3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 9C Phượng Hoàng, khối 3, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 3838 090
Trang web
Tọa độ 1.865.671, 10.569.474.299.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Duy Tân Vinh (Duy Tân Vinh Hotel) ở đâu?

9C Phượng Hoàng, khối 3, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Duy Tân Vinh (Duy Tân Vinh Hotel) như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Duy Tân Vinh (Duy Tân Vinh Hotel) là:

Khách sạn Duy Tân Vinh (Duy Tân Vinh Hotel) có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Duy Tân Vinh (Duy Tân Vinh Hotel) là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Sea ​​breeze house Apartmen Newlife Tower Hạ Long - Bãi Cháy