Khách Sạn Hoa Anh Đào – Phường 4

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 250 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 3819 944
Trang web
Tọa độ 13.088.049.999.999.900, 10.931.231.509.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Hoa Anh Đào ở đâu?

250 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoa Anh Đào như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoa Anh Đào là:

Khách Sạn Hoa Anh Đào có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Hoa Anh Đào là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà nghỉ sầm sơn gần biển - Trung Sơn