Khách sạn Hòa Bình 2 – P. Mỹ Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8 Đ. Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3857 226
Trang web http://hoabinhhotel.vn/
Tọa độ 10.389.301, 1.054.328.865

 


Địa chỉ Khách sạn Hòa Bình 2 ở đâu?

8 Đ. Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Hòa Bình 2 như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Hòa Bình 2 là:

Khách sạn Hòa Bình 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Hòa Bình 2 là: http://hoabinhhotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Tín Hoà 3 - Phường 2