Khách Sạn Hoa Thủy Tiên – P. Lam Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 11, 01 Trần Quốc Toản, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0237 3857 026
Trang web
Tọa độ 19.812.227.999.999.900, 1.057.784.003

 


Địa chỉ Khách Sạn Hoa Thủy Tiên ở đâu?

Số 11, 01 Trần Quốc Toản, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoa Thủy Tiên như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoa Thủy Tiên là:

Khách Sạn Hoa Thủy Tiên có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Hoa Thủy Tiên là:

Hình ảnh

Xem thêm:  NGUYEN MINH HOTEL - Phường Mỹ Phú