Khách sạn Ngọc Long Sầm Sơn Thanh Hoá – P. Bắc Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 15B Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá 100000, Việt Nam
Số điện thoại 091 800 81 05
Trang web https://khachsansamsonthanhhoa.vn/khach-san-ngoc-long-sam-son-thanh-hoa/
Tọa độ 197.420.846, 1.059.036.194

 


Địa chỉ Khách sạn Ngọc Long Sầm Sơn Thanh Hoá ở đâu?

15B Lê Văn Hưu, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Ngọc Long Sầm Sơn Thanh Hoá như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Ngọc Long Sầm Sơn Thanh Hoá là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel cloud 7 - Phường