Khách Sạn Nhật Minh – Long Biên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3872 1771
Trang web
Tọa độ 210.384.311, 1.058.683.471

 


Địa chỉ Khách Sạn Nhật Minh ở đâu?

Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Nhật Minh như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Nhật Minh là:

Khách Sạn Nhật Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Nhật Minh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  SAKURA HOTEL - Tân Thịnh