Khách Sạn Nhật Minh – Thu Thuỷ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 216 Đường Nguyễn Sư Hồi, Thu Thuỷ, Cửa Lò, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 091 957 14 53
Trang web
Tọa độ 188.060.006, 10.572.314.899.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Nhật Minh ở đâu?

216 Đường Nguyễn Sư Hồi, Thu Thuỷ, Cửa Lò, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Nhật Minh như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Nhật Minh là:

Khách Sạn Nhật Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Nhật Minh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà khách Tiền Giang - Phường 1