Khách sạn Rum Vàng II – Phường 3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 24 Đường Lê Đại Hành, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3513 535
Trang web https://www.facebook.com/RumvangDalatHotel
Tọa độ 119.384.547, 1.084.388.115

 


Địa chỉ Khách sạn Rum Vàng II ở đâu?

24 Đường Lê Đại Hành, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Rum Vàng II như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Rum Vàng II là:

Khách sạn Rum Vàng II có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Rum Vàng II là: https://www.facebook.com/RumvangDalatHotel

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Hoa Anh Đào - Binh Hoà