Khách Sạn Sa Đéc – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 499 Đại lộ Hùng Vương, Phường 1, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3861 430
Trang web https://www.facebook.com/ttdhdlsadec
Tọa độ 10.298.512.299.999.900, 10.576.229.699.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Sa Đéc ở đâu?

499 Đại lộ Hùng Vương, Phường 1, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Sa Đéc như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Sa Đéc là:

Khách Sạn Sa Đéc có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Sa Đéc là: https://www.facebook.com/ttdhdlsadec

Hình ảnh

Xem thêm:  Green Bay Ha Long Hotel - Bãi Cháy