Khách Sạn Sabina – Thạc Gián

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 72 Hàm Nghi, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 094 422 28 88
Trang web
Tọa độ 16.062.608, 108.210.543

 


Địa chỉ Khách Sạn Sabina ở đâu?

72 Hàm Nghi, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Sabina như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Sabina là:

Khách Sạn Sabina có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Sabina là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Hà Huy - Nam Hà