Khách Sạn Sao Mai – Dien Chau

Thông tin liên hệ

Địa chỉ QL7, Dien Chau, Diễn Châu, Nghệ An 463804, Việt Nam
Số điện thoại 096 125 62 68
Trang web
Tọa độ 189.762.864, 10.559.793.669.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Sao Mai ở đâu?

QL7, Dien Chau, Diễn Châu, Nghệ An 463804, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Sao Mai như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Sao Mai là:

Khách Sạn Sao Mai có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Sao Mai là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Tokyo 3 - Trường Thi