Khách sạn Thái Bình Dương – Street

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 92 Phan Châu Trinh, Street, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3868 777
Trang web http://www.pacifichotel.vn/
Tọa độ 160.657.195, 10.821.991.609.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Thái Bình Dương ở đâu?

92 Phan Châu Trinh, Street, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Thái Bình Dương như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Thái Bình Dương là:

Khách sạn Thái Bình Dương có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Thái Bình Dương là: http://www.pacifichotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  FLC Luxury Hotel Samson - Quảng C