Khách Sạn Thành Nga – Phường7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 395 ĐL Hùng Vương, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 2482 039
Trang web
Tọa độ 13.110.715.599.999.900, 1.093.009.544

 


Địa chỉ Khách Sạn Thành Nga ở đâu?

395 ĐL Hùng Vương, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Thành Nga như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Thành Nga là:

Khách Sạn Thành Nga có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Thành Nga là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng - Khách sạn Đông Nam Á - P. Phú Khương