Khách sạn Thiên Nga – Lộc Thọ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 44 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3525 680
Trang web http://www.niceswanhotel.vn/
Tọa độ 122.391.002, 10.919.491.409.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Thiên Nga ở đâu?

44 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Thiên Nga như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Thiên Nga là:

Khách sạn Thiên Nga có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Thiên Nga là: http://www.niceswanhotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Luxury Motel - Bửu Long