Khách sạn Thiên Thanh – Phường 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 986R+94H, Nguyễn Thị Thập, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3973 278
Trang web
Tọa độ 103.609.264, 1.063.403.618

 


Địa chỉ Khách sạn Thiên Thanh ở đâu?

986R+94H, Nguyễn Thị Thập, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Thiên Thanh như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Thiên Thanh là:

Khách sạn Thiên Thanh có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Thiên Thanh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn QUỐC THÁI - TT. Sa Pa