Khách sạn Tre Việt – Phú Yên 621162

Thông tin liên hệ

Địa chỉ PG2-10,11 Vincom ShopHouse, Phú Yên 621162, Việt Nam
Số điện thoại 0257 3838 855
Trang web
Tọa độ 13.102.255, 1.093.084.288

 


Địa chỉ Khách sạn Tre Việt ở đâu?

PG2-10,11 Vincom ShopHouse, Phú Yên 621162, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Tre Việt như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Tre Việt là:

Khách sạn Tre Việt có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Tre Việt là:

Hình ảnh

Xem thêm:  QT City Resort & Restaurant - Tân Lợi