Khách Sạn Vạn Xuân – Tam Thanh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 147 Đ. Trần Đăng Ninh, Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 0205 3710 440
Trang web
Tọa độ 218.597.014, 1.067.559.994

 


Địa chỉ Khách Sạn Vạn Xuân ở đâu?

147 Đ. Trần Đăng Ninh, Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Vạn Xuân như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Vạn Xuân là:

Khách Sạn Vạn Xuân có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Vạn Xuân là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Phúc Thịnh - Thuận Giao