Kim Chi Hoàng Gia Hotel – Phường 4

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 6XWH+Q45, Phường 4, Vĩnh Long, Việt Nam
Số điện thoại 0270 3838 009
Trang web http://kimchihoanggia.com/
Tọa độ 102.468.769, 10.597.784.899.999.900

 


Địa chỉ Kim Chi Hoàng Gia Hotel ở đâu?

6XWH+Q45, Phường 4, Vĩnh Long, Việt Nam

Giờ làm việc của Kim Chi Hoàng Gia Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Kim Chi Hoàng Gia Hotel là:

Kim Chi Hoàng Gia Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Kim Chi Hoàng Gia Hotel là: http://kimchihoanggia.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà nghỉ - Cafe Phương Trang - TT. Quảng Xương