LAYLA TIỆM TRÀ CHANH – Phường An Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 70 Tôn Đức Thắng, Phường An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 097 683 43 87
Trang web
Tọa độ 155.606.762, 10.849.582.129.999.900

 


Địa chỉ LAYLA TIỆM TRÀ CHANH ở đâu?

70 Tôn Đức Thắng, Phường An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của LAYLA TIỆM TRÀ CHANH như thế nào?

Giờ làm việc của LAYLA TIỆM TRÀ CHANH là:

LAYLA TIỆM TRÀ CHANH có website không?

Địa chỉ trang web của LAYLA TIỆM TRÀ CHANH là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe 1993 - TT. Bình Định