Long Chau Hotel (KS. LONG CHÂU) – Việt Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Cluster 8, Chau Phu A Ward, Chau Doc township (Khóm 8, Phường Châu Phú A- Tx Châu Đốc), Việt Nam
Số điện thoại 0296 3861 249
Trang web
Tọa độ 107.006.848, 1.051.139.326

 


Địa chỉ Long Chau Hotel (KS. LONG CHÂU) ở đâu?

Cluster 8, Chau Phu A Ward, Chau Doc township (Khóm 8, Phường Châu Phú A- Tx Châu Đốc), Việt Nam

Giờ làm việc của Long Chau Hotel (KS. LONG CHÂU) như thế nào?

Giờ làm việc của Long Chau Hotel (KS. LONG CHÂU) là:

Long Chau Hotel (KS. LONG CHÂU) có website không?

Địa chỉ trang web của Long Chau Hotel (KS. LONG CHÂU) là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Seaside Homestay - Ông Lang