Long Nhãn Phố Hiến – Ngô Quyền

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 251 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Tiên Lữ, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 093 445 82 82
Trang web https://www.facebook.com/longnhansayhungyennhansayhungyennhansayngantrang/
Tọa độ 20.697.913.699.999.900, 10.611.578.999.999.900

 


Địa chỉ Long Nhãn Phố Hiến ở đâu?

Số 251 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Tiên Lữ, Hưng Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Long Nhãn Phố Hiến như thế nào?

Giờ làm việc của Long Nhãn Phố Hiến là: Thứ Bảy:[02:30-22:00], Chủ Nhật:[02:30-22:00], Thứ Hai:[02:30-22:00], Thứ Ba:[02:30-22:00], Thứ Tư:[02:30-22:00], Thứ Năm:[02:30-22:00], Thứ Sáu:[02:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Toky - Bắc Hà