LOTUS ROCK 05 HOTEL – Phước Mỹ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 28 Mỹ Khê 2, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 50450, Việt Nam
Số điện thoại 091 758 73 09
Trang web https://www.facebook.com/Lotus-Rock-05-Hotel-108915850909422/
Tọa độ 16.063.435, 10.823.934.299.999.900

 


Địa chỉ LOTUS ROCK 05 HOTEL ở đâu?

28 Mỹ Khê 2, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 50450, Việt Nam

Giờ làm việc của LOTUS ROCK 05 HOTEL như thế nào?

Giờ làm việc của LOTUS ROCK 05 HOTEL là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Leo's Homestay - Kinh Dinh