Min Luxury Spa Đà Nẵng – Phước Mỹ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 02 Tô Hiến Thành, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 837 97 27
Trang web
Tọa độ 160.646.144, 1.082.416.073

 


Địa chỉ Min Luxury Spa Đà Nẵng ở đâu?

02 Tô Hiến Thành, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Min Luxury Spa Đà Nẵng như thế nào?

Giờ làm việc của Min Luxury Spa Đà Nẵng là: Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Min Luxury Spa Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Min Luxury Spa Đà Nẵng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Princess Spa Vung Tau - Phường 1