Mường Thanh Sài Gòn Centre Hotel – Bến Nghé

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8A Đ. Mạc Đĩnh Chi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3827 9595
Trang web http://grandsaigoncentre.muongthanh.com/
Tọa độ 10.784.183.599.999.900, 1.067.005.471

 


Địa chỉ Mường Thanh Sài Gòn Centre Hotel ở đâu?

8A Đ. Mạc Đĩnh Chi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Mường Thanh Sài Gòn Centre Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Mường Thanh Sài Gòn Centre Hotel là:

Mường Thanh Sài Gòn Centre Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Mường Thanh Sài Gòn Centre Hotel là: http://grandsaigoncentre.muongthanh.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Ravatel Home Hotel - Phường Lê Lợi