Nam Phong Hotel Ham Yen – Tuyên Quang 250000

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Km37 tt. Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang,, Tuyên Quang 250000, Việt Nam
Số điện thoại 0348 347 615
Trang web https://namphongco2014.wixsite.com/namphonghotel
Tọa độ 22.026.235, 10.504.193.099.999.900

 


Địa chỉ Nam Phong Hotel Ham Yen ở đâu?

Km37 tt. Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang,, Tuyên Quang 250000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nam Phong Hotel Ham Yen như thế nào?

Giờ làm việc của Nam Phong Hotel Ham Yen là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khoa Đạt Hotel - Di Linh