New Star Halong Hotel – Thành phố Hạ Long

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Khu dân cư du lịch Đông, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 961 32 85
Trang web http://www.newstarhalonghotel.com/
Tọa độ 209.580.315, 1.070.206.899

 


Địa chỉ New Star Halong Hotel ở đâu?

Khu dân cư du lịch Đông, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của New Star Halong Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của New Star Halong Hotel là:

New Star Halong Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của New Star Halong Hotel là: http://www.newstarhalonghotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Đức Thắng - Thanh Bình