Nhà hàng Ẩm thực Sinh thái Hồn Quê – Cổ Mễ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Khu, Cổ Mễ, Tp. Bắc Ninh, 16111, Việt Nam
Số điện thoại 0865 380 281
Trang web
Tọa độ 212.106.042, 1.060.806.004

 


Địa chỉ Nhà hàng Ẩm thực Sinh thái Hồn Quê ở đâu?

Khu, Cổ Mễ, Tp. Bắc Ninh, 16111, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Ẩm thực Sinh thái Hồn Quê như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Ẩm thực Sinh thái Hồn Quê là: Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Nhà hàng Ẩm thực Sinh thái Hồn Quê có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Ẩm thực Sinh thái Hồn Quê là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Việt Nam hourse ( Happy 2) - Đ. Phạm Hùng