Nhà hàng Biển Hồ Xanh – P. Yên Thế

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 662 Phạm Văn Đồng, P. Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 090 504 50 99
Trang web
Tọa độ 140.252.614, 1.079.909.617

 


Địa chỉ Nhà hàng Biển Hồ Xanh ở đâu?

662 Phạm Văn Đồng, P. Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Biển Hồ Xanh như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Biển Hồ Xanh là: Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Nhà hàng Biển Hồ Xanh có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Biển Hồ Xanh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Nồi Đất - An Hoà