Nhà Hàng Gà Hầm Hương Vị – Võ Cường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 138 Nguyễn Cao, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 177 88 87
Trang web
Tọa độ 211.747.226, 1.060.588.252

 


Địa chỉ Nhà Hàng Gà Hầm Hương Vị ở đâu?

138 Nguyễn Cao, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Gà Hầm Hương Vị như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Gà Hầm Hương Vị là:

Nhà Hàng Gà Hầm Hương Vị có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Gà Hầm Hương Vị là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Phở Hà Nội tại Đà Nẵng - Hoà Cường Nam