Nhà Hàng Hàn Quốc – Lạc Hồng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ X245+7RV, thôn Bình Minh, xã, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0819 623 683
Trang web
Tọa độ 209.557.283, 10.600.953.709.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Hàn Quốc ở đâu?

X245+7RV, thôn Bình Minh, xã, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hàn Quốc như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hàn Quốc là: Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00]

Nhà Hàng Hàn Quốc có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Hàn Quốc là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Chương Gà - Vĩnh Hoà