Nhà hàng Long Nga – Phường 9

Thông tin liên hệ

Địa chỉ WFX5+HR3, Hẻm 11Cô Giang, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3822 929
Trang web
Tọa độ 119.488.793, 1.084.595.509

 


Địa chỉ Nhà hàng Long Nga ở đâu?

WFX5+HR3, Hẻm 11Cô Giang, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Long Nga như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Long Nga là: Thứ Hai:[06:00-20:00], Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:00-20:00], Thứ Bảy:[06:00-20:00], Chủ Nhật:[06:00-20:00]

Nhà hàng Long Nga có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Long Nga là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơm Tấm Bình Nga - Thị xã Gia Nghĩa