Nhà hàng May Mắn kiệt 333 Phạm Văn Đông – Phú Thượng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Kiệt, 333 Phạm Văn Đồng, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 50000, Việt Nam
Số điện thoại 0362 757 569
Trang web
Tọa độ 164.883.228, 1.076.004.631

 


Địa chỉ Nhà hàng May Mắn kiệt 333 Phạm Văn Đông ở đâu?

Kiệt, 333 Phạm Văn Đồng, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 50000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng May Mắn kiệt 333 Phạm Văn Đông như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng May Mắn kiệt 333 Phạm Văn Đông là: Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Nhà hàng May Mắn kiệt 333 Phạm Văn Đông có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng May Mắn kiệt 333 Phạm Văn Đông là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Hùng Phở - P. Quyết Tâm