Nhà hàng Món Ăn Ngon – CN Cần Thơ – Cái Khế

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 45 Lê Lợi, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ 900000, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3752 888
Trang web http://nhahangmonanngon.vn/
Tọa độ 10.041.288, 105.792.975

 


Địa chỉ Nhà hàng Món Ăn Ngon - CN Cần Thơ ở đâu?

45 Lê Lợi, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ 900000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Món Ăn Ngon - CN Cần Thơ như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Món Ăn Ngon – CN Cần Thơ là:

Nhà hàng Món Ăn Ngon - CN Cần Thơ có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Món Ăn Ngon – CN Cần Thơ là: http://nhahangmonanngon.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  HỒNG SƠN (đặc sản lươn xứ Nghệ) - Hà Huy Tập