Nhà Hàng Quang Phượng – TT. Yên Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ PWRV+626, Đường Không Tên, TT. Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái, Việt Nam
Số điện thoại 0216 3885 362
Trang web
Tọa độ 217.405.357, 104.942.517

 


Địa chỉ Nhà Hàng Quang Phượng ở đâu?

PWRV+626, Đường Không Tên, TT. Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Quang Phượng như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Quang Phượng là:

Nhà Hàng Quang Phượng có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Quang Phượng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hiếu béo (Lẩu Dê) - Tam Thanh