Nhà hàng Song Mây – Phường 8

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 49 Đường Trần Quang Khải, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3552 879
Trang web
Tọa độ 119.709.984, 1.084.438.816

 


Địa chỉ Nhà hàng Song Mây ở đâu?

49 Đường Trần Quang Khải, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Song Mây như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Song Mây là: Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Nhà hàng Song Mây có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Song Mây là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Bánh Cống - Việt Nam