Nhà hàng thác bạc sapa – San Sả Hồ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 9Q6H+HXX, San Sả Hồ, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 091 966 32 63
Trang web
Tọa độ 22.361.481.299.999.900, 1.037.799.891

 


Địa chỉ Nhà hàng thác bạc sapa ở đâu?

9Q6H+HXX, San Sả Hồ, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng thác bạc sapa như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng thác bạc sapa là: Thứ Ba:[00:00-23:00], Thứ Tư:[00:00-23:00], Thứ Năm:[00:00-23:00], Thứ Sáu:[00:00-23:00], Thứ Bảy:[00:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00]

Nhà hàng thác bạc sapa có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng thác bạc sapa là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà sàn Tây Bắc - Kinh Bắc