Nhà Hàng Thu Thủy – Vân Gia

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 322 Nguyễn Công Trứ, Vân Gia, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0347 931 076
Trang web
Tọa độ 202.475.727, 1.059.832.709

 


Địa chỉ Nhà Hàng Thu Thủy ở đâu?

322 Nguyễn Công Trứ, Vân Gia, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Thu Thủy như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Thu Thủy là:

Nhà Hàng Thu Thủy có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Thu Thủy là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Thanh Hợi - P. Bắc Sơn