Nhà Nghỉ, homestay Chư Yang Sin – Hoà Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 107 Buôn Ja, Hoà Sơn, Krông Bông, Đắk Lắk, Việt Nam
Số điện thoại 094 805 75 57
Trang web https://www.facebook.com/Nh%C3%A0-ngh%E1%BB%89-Ch%C6%B0-Yang-Sin-111362977092828/
Tọa độ 12.485.773.799.999.900, 10.833.635.969.999.900

 


Hình ảnh

Xem thêm:  Quân Hằng Homestay - TT. Mai Châu