Nhà Nghỉ Góc Phố – Nghĩa Chánh Bắc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 36 Đinh Tiên Hoàng, Nghĩa Chánh Bắc, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 090 560 70 89
Trang web
Tọa độ 151.227.029, 108.814.627

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Góc Phố ở đâu?

36 Đinh Tiên Hoàng, Nghĩa Chánh Bắc, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Góc Phố như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Góc Phố là:

Nhà Nghỉ Góc Phố có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Góc Phố là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Thảo An Hotel - Khu đô thị Hưng Phú