Nhà Nghỉ QUEEN – Thuận Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Làng Quán Thẻ, Thuận Nam, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 093 642 44 25
Trang web https://sites.google.com/view/queen-hotel-queen
Tọa độ 11.435.161.599.999.900, 10.889.350.909.999.900

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ QUEEN ở đâu?

Làng Quán Thẻ, Thuận Nam, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ QUEEN như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ QUEEN là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Hoàng My - Phường7