Nhà Nghỉ Thanh Vân – Phường7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 210 Nguyễn Huệ, Phường7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 3893 030
Trang web
Tọa độ 130.951.496, 1.093.154.594

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Thanh Vân ở đâu?

210 Nguyễn Huệ, Phường7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Thanh Vân như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Thanh Vân là:

Nhà Nghỉ Thanh Vân có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Thanh Vân là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Thu Hiền Motel - Chi Lăng