Novatel Hotel & Apartment – Đông Hải 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 135 Hoàng Thế Thiện, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 18000, Việt Nam
Số điện thoại 098 699 89 77
Trang web https://novatelhaiphong.com/
Tọa độ 20.846.977, 10.671.010.299.999.900

 


Địa chỉ Novatel Hotel & Apartment ở đâu?

135 Hoàng Thế Thiện, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 18000, Việt Nam

Giờ làm việc của Novatel Hotel & Apartment như thế nào?

Giờ làm việc của Novatel Hotel & Apartment là:

Novatel Hotel & Apartment có website không?

Địa chỉ trang web của Novatel Hotel & Apartment là: https://novatelhaiphong.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Hoa Ly Guesthouse - Châu Phú B