OYO 882 Lucky Hotel – Tây Lộc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 9 Ngô Thế Lân, Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 530000, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3599 228
Trang web https://www.oyorooms.com/h/95727/?utm_source=GMB_VN&utm_medium=Organic&utm_campaign=VTM_HUE010&latitude=16.470337167&longitude=107.566724773&locale=vi
Tọa độ 16.470.498.499.999.900, 10.756.682.719.999.900

 


Hình ảnh

Xem thêm:  Victory Airport Hotel Vũng Tàu - Phường 2