OZ Coffee House 2 – Phường 8

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 30 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7308 7766
Trang web https://ozcoffeehouse.vn/
Tọa độ 107.895.044, 1.066.872.545

 


Địa chỉ OZ Coffee House 2 ở đâu?

30 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của OZ Coffee House 2 như thế nào?

Giờ làm việc của OZ Coffee House 2 là: Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00]

OZ Coffee House 2 có website không?

Địa chỉ trang web của OZ Coffee House 2 là: https://ozcoffeehouse.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Young tea & more - P.Đồng Tâm