Phố Đá HomeStay – Phường Bình Tân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ MQP7+MCR, Phường Bình Tân, Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 3567 677
Trang web
Tọa độ 106.867.304, 107.763.528

 


Địa chỉ Phố Đá HomeStay ở đâu?

MQP7+MCR, Phường Bình Tân, Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Phố Đá HomeStay như thế nào?

Giờ làm việc của Phố Đá HomeStay là:

Phố Đá HomeStay có website không?

Địa chỉ trang web của Phố Đá HomeStay là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Tấn Lộc - Phường 10