Phoenix Resort Bac Ninh – Tp. Bắc Ninh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đồi Pháo Thủ, Khu 6, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh 220000, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3871 868
Trang web http://www.phoenixresortbacninh.com/
Tọa độ 21.200.463, 1.060.918.536

 


Địa chỉ Phoenix Resort Bac Ninh ở đâu?

Đồi Pháo Thủ, Khu 6, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh 220000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phoenix Resort Bac Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Phoenix Resort Bac Ninh là:

Phoenix Resort Bac Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Phoenix Resort Bac Ninh là: http://www.phoenixresortbacninh.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Thiện Anh - Lương Khá Thien